میز کارگاه : برای کارگاه باید از یک میز برای مونتاژ استفاده کرد که سایز روی میز باید هم اندازه با ورق مصرفی باشد اندازه ورق ۱۲۵*۳۲۰س که اندازه استاندارد می باشد اندازه روی میز ما مشخص شد حال ارتفاع میز هم باید استاندارد باشد که به هر قدی مناسب باشد و باعث می شود که موقع کار به کمر کمتر فشار وارد شود و شخص دیرتر خسته شود ارتفاع میز را ۹۰س می گیریم برای این که روی ورقها در مونتاژ خطی نباشد و ضربه نخرد یک نئوپان رویه میز تعبیه می کونیم و پیچها را رویه نئوپان خزینه می کونیم تا روی سطح نئوپان برآمدگی نباشد. باید توجه داشت که کارگاه باید همیشه دارای نور کافی باشد تا درصد خطا پایین آید و هم باعث کمتر خسته شدن کارگران شود .

روکش کامپوزیت : حال برای برش ورق های خود اول به فلش شیت ورقه نگاه می کونیم که هر ورق کامل کامپوزیت را یک شیت می نامیم که هر ورق کامپوزیت یک روکش پلاستیکی بر روی آن می باشد که اولا مانع از خط افتادن رنگ کامپوزیت می شود و هم نشانگر نام شرکت سازنده و جهت فلش ورق را نشان می دهد که این فلش نمایانگر جهت ریختن رنگ پی وی دی اف کامپوزیت می باشد که باید در موقع مونتاژ و نصب به آن دقت شود چون وقتی روکش ورقها برداشته می شود شبرنگ آنها به هم نمی خورد و باعث می شود رنگ باکس هایی که کنار هم قرار می گیرد روشن و تیره شود و باعث خسارت می شود .

متر زدن : برای انجام کار اول احتیاج به یک زیر سازی مناسب داریم تا باکس های خود را بر روی آن نصب کنیم برای برش اول اندازه برش را در می آوریم و بر روی زیر سازی پروفیل آهنی را که اکثرا به صورت عمودی می باشد را متر می زنیم به این صورت که متر را به داخله پروفیل بعدی می زنیم مثلا چپ به چپ یا راست به راست بیرون پروفیل متر را می گیریم که در این حالت متر زدن کاملا باکس وسط دو پروفیل قرار می گیرد پروفیل ۴*۴س می باشد که در این صورت باکس دقیقا در ۲*۲ پروفیل قرار می گیرد حال برای اینکه بین باکس ها فاصله باشد برای زدن نبشی و نصب باکس ها کنار هم باید فاصله باشد این فاصله را جنته می نامیم مثلا ۱س جنته می باشد که از اندازه کل ۱س کم می کنیم مثلا اندازه اصلی ما ۵۰س می باشد و برای این که باکس ها وسط دهنه قرار بگیرد اندازه جنته خود را کم می کنیم که اندازه ما می شود ۴۹س می شود. باید برای متر زدن از متر هر دو سر میلیمتری استفاده کرد تا میزان خطا کم شود .

برش کامپوزیت : برای بریدن شیت های ورق باید از اره گرد بر استفاده کنیم که روش استفاده از این دستگاه به این صورت است: اول با متر لبه بیرون تیغ تا بیرون صفحه دستگاه را متر می زنیم که هست ۳٫۵س و این بار داخل تیغ تا بیرون صفحه دستگاه را متر میزنیم ۳٫۸س که ضخامت خود تیغ اره ۳م هم حساب می شود ، باید در نظر گرفت که نباید از ۵ شیت ورق روی هم برای برش بیشتر شود خطا می دهد چون اگر تیغ اره کمی زاویه آن بهم خورده باشد چند میلیمتر خطا می دهد . اندازه برش ما ۴۹س هست و این اندازه را روی شیت ورق با خودکار مشخص می کنیم و الان از شیت ورق پایین آن را می خواهیم پس برای اینکه در برش ما اشتباهی رخ ندهد این ۳م ضخامت تیغ را برای برش حساب می کنیم و شابلون خود را که یک تکه پروفیل آهنی یا آلومینیومی می باشد از خطی که زدیم جلوتر می بندیم که حال اندازه ورق ما می شود ۵۲٫۸م و شابلون روی این اندازه با پیچ دستی به میز بسته میشود که باید پیچ دستی را بیرون شابلون طوری بست که موقع برش به دسته اره گیر نکند .

پیچ دستی : روش صحیح بستن پیچ دستی به این شکل است که اول فک پایین که به آن پیچ بسته شده است را روی شابلون می گذارم دوم فک بالا که دسته به آن وصل می باشد را زیر پروفیل میز می گزاریم بعد به صورت عمود فک بالا را که زیر میز موازی شابلون است را می کشیم و دسته پیچ را می چرخانیم تا هر دو فک به هم بسته شود و در مواقعی که نمی شود پیچ دستی را به میز بست به خود ورق می بندیم ، زمانی که می خواهیم برش طولی بزنیم باید از درپوش های سر دو فک پیچ دستی استفاده کرد چون با کمی لغزش دو فک از هم باز می شود ، زمانی که طول شابلون از ۱۵۰س بیشتر می شود چون دستگاه را به شابلون می چسبانیم و حرکت می دهیم شابلون از وسط تا ۱س خم می شود و برش یا شیار خط صافی ندارد و بل اجبار یک نفر باید روی میز به ایستد و پایش را روی شابلون بگزارد .

حال زمانی که ورق برش می خورد همان ۴۹س برش می خورد ولی زمانی که ما از شیت برش بالایی را میخواهیم باید ۳م ضخامت تیغ اره را حساب نکرد و اندازه ورق برش که ۴۹س است حال ۳٫۵س از آن کم می کنیم و می شود ۴۵٫۵س و شابلون خود را روی این اندازه می بندیم ولی وقتی برش می خورد ۴۹س ورق برش می خرد .

اورفرز : برای اینکه بتوانیم لبه کامپوزیت را خم کنیم باید آن را گروو بزنیم تا خم شود و از دستگاه اورفرز استفاده می کنیم و این دستگاه را هم به شابلون می بندیم و حرکت می دهیم تا خط گروو صاف درآید و برای اینکه بتوانیم اندازه شابلون اورفرز را به دست بیاوریم از بیرون صفحه دستگاه تا نوک مته اورفرز متر می زنیم مثلا هست ۸س حال برای اینکه گروو ۲س بزنیم از لبه ورق شابلون را ۱۰س بالاتر از لبه ورق می بندیم و وقتی اورفرز را روی شابلون حرکت می دهیم گروو ۲س ما دقیق در می آید .

برای اینکه شیار صاف و یک دست درآید باید از سمت چپ به راست گروو بزنیم و بدن را متمایل به چپ دستگاه قرار بدهیم و دستگاه جلوتر از بدن حرکت کند که باید دست راست هم زمان دو کار انجام دهد دستگاه را به سمت جلو و صفحه دستگاه را به سمت پایین خیلی نرم فشار دهد و نه گذارد که صفحه بلند شود از ورق و دست چپ صفحه دستگاه را به شابلون می چسباند و نه باید گذارد از شابلون فاصله بگیرد و دستگاه را به سمت جلو حرکت می دهد باید توجه داشت که تمام این کارها را طوری باید انجام داد که دستگاه خودش به جلو حرکت کند و خیلی نرم و راحت حرکت کند در غیر این صورت با مشکل روبرو می شویم هنگام گروو زدن باید بدن از اورفرز ۲۰س فاصله داشته باشد تا راحت تر کار کنیم و در حین گروو زدن چون دستگاه در حال شیار زدن است پولی اتیلن و آلومینیوم را به صورت پیلی سه به اطراف پرتاب می کند و باید بدن از دستگاه حدود ۲۰س فاصله گرفت و در صورت نگاه کردن به شابلون شیار و دستگاه باید از عینک ایمنی استفاده کرد برای ایمنی چشمها در موقع گروو زدن باید توجه داشت که نباید صفحه دستگاه از روی ورق هنگام گروو زدن بلند شود چون پله می اندازد و یک دست شیار نمی خرد و هنگام خم کردن ورق صاف و از وسط خم نمی شود و ۱ تا ۲ م خطا میدهد.

سرعت مناسب برای شیار با اورفرز ۳۵ ثانیه در ۱متر می باشد تا شیاری خوب به ما تحویل دهد در حین گروو زدن نباید دستگاه را روی ورق روشن کرد و باید بیرون ورق دستگاه را روشن کرد و به جلو حرکت بدیم تا شیار گروو ما کامل و صاف درآید و زمانی که در حال گروو زدن هستیم نباید دستگاه را روی کار خاموش کرد چون مته پایین تر می رود و از روی کار نوک می زند و در بعضی موارد باعث سوراخ شدن ورق می شود.

اورفرز ما هر چی سنگین تر و بزرگ تر باشد هم سرعت کار بالا می رود و هم راحت تر گروو می خورد که بهترین اورفرز را مارک ماکیتا دارد.

ورق کامپوزیت ۴م می باشد و مته ما باید ۳م از ورق پایین تر برود و بار بردارد تا ورق خم شود که ورق کامپوزیت از دو لایه آلومینیوم ۵ میکرونی که در دو طرف پولی اتیلن قرار دارد تشکیل شده و مته اورفرز ۳م باید بار بر دارد که روی لایه آلومینیومی باید ۵ میکرون پولی اتیلن باشد تا موقع خم کردن ورق پاره نشود و اگر خواستیم برای اصلاح کار باکس را باز و بسته کنیم پولی اتیلن مانع از پارگی ورق شود .

برای شیار زدن کامپوزیت از دو نوع مته استفاده می کنیم نیم دایره ناخنی و هفتی شکل ناخنی که مته نیم دایره سرعتش بیشتر است و راحت تر خم می شود ولی مته هفتی شکل دقیق تر خم می خورد و کمی دیرتر نصبت به مدل نیم دایره شار میزند ولی باید از این نوع مته استفاده کرد و قبل از کار با این مته باید سر مته را ۱م با سنگ فرز صاف کرد تا اگر پایین تر رفت نوک تیز آن باعث پارگی آلومینیوم نشود این دو نوع مته به دو سایز موجود می باشد ۶و ۱۲ که باید از سایز ۱۲ این مته ها استفاده کرد تا راحت و ۹۰ درجه خم شود.

زمانی که می خواهیم ورق خود را نیم دایره گروو بزنیم دیگر از شابلون صاف استفاده نمی کنیم بلکه از همان آهن نورد خورده که روی نما استفاده شده به عنوان شابلون استفاده می کنیم و حتما باید از اورفرزی که صفحه آن گرد است استفاده کنیم تا دستگاه روی کار بچرخد تا یک گروو گرد به ما بدهد و زمانه خم کردن چون لب برگشتی ما قوس دار است خم نمی شود پس باید لب برگشتی خود را به فاصله معین ۱۰س به ۱۰س فارسی بر کرد تا قوس ما از بین برود و راحت خم شود و جایی که نبشی می خرد باید لب برگشتی ها را به هم با تکه کامپوزیتی بچسبانیم تا باکس رو نما کج نشود و نبشی را به جای که فارسی بر نشده بزنیم بهتر است .

فارسی بر : زمانی که ورق ها را گروو زدیم لبه ورق خم نمی شود باید گوشه های ورق که دو گروو به هم می رسد را فارسی بر کرد یا آن گوشش را کامل در آورد تا لبه ورق خم شود تا ۹۰ درجه باشد در حالت دوم برای فارسی بر کردن از گونیا استفاده می کنیم اول ضاعده هایی را که بخاطر شیار زدن داخل و بیرون شیار به وجود آمده را می کنیم می کنیم تا گونیا کامل به لبه ورق بچسبد و سر آن را به نوک چهار راه شیار قرار میدهیم و با خودکار خط می کشیم و قرینه آن را نیز به همین شکل باید توجه داشت که اگر گونیا را درست نزنیم و خط حتی ۱م کج باشد وقتی گروو روی هم خم می شود ۹۰درجه خم نمی شود و فارسی بر درست در نمی آید که این موضوع در کار نصب مشکل ایجاد می کند در چیدمان.

حال برای فارسی برکردن از دستگاه عمود بر استفاده می کنیم برای فارسی برکردن قبل از برش زدن چون تیغ اره دستگاه عمود بر روی ورق برای برش پایین بالا می شود و ضربه وارد میکند باید اول بیرون مثلث شکل گرفته شده را برش زد و بعد به سمت داخل را برش زد اگر برعکس این کار را انجام دهیم با مشکل بر خورد می کنیم چون دیگر مثلث تعادل ندارد ، در ضمن موقع برش باید ۲م بار تیغ اره را داخل خط بیندازیم.

برای خم کردن گروو نباید از چکش یا انبر دست استفاده کرد و باید از وسیله ای به نام خم کن استفاده کرد که طرز ساخت به این شکل است که از دو تکه پروفیل یا نبشی به طول عرض ورق استفاده می کنیم و وسط این دو یک تسمه از کامپوزیت میگزاریم و برای این که لب برگشتی راحت درون آن رود دو مهره اطراف تسمه می گزاریم و این پنج تکه را به هم پیچ می کنیم عرض تسمه باید طوری باشد که نسب گرو داخل خم کن رود.

زمانی که ارتفاع باکس به ۱۴۰ میرسد بعد از خم کردن گروو از گوشه باکس از وسط بیشتر خم می شود و بعد از نصب بالا و پایین جونته دورست است ولی از وسط درز ا ز ۵م تا ۱س بازتر است برای رفع این مشکل از گروو ۳س استفاده می کنیم.

برای این که باکس ها در موقع نصب کاملا خوب کنار هم قرار گیرد و تمام جونته ها کاملا درست در جای خود قرار بگیرند باید گروو ها درست خم شود و از عرض یا طول باکس کم یا زیاد نکند و ۹۰ درجه باشد باید بعد از خم کردن باکس را برگرداند و با چکش آهنی به صورت عمود بر روی تمام لب برگشتی ها زد تا کاملا از وسط و ۹۰ درجه خم شود و سر خم گرو تیز شود .

زمانی که لبه ورق را خم کردیم برای اینکه باز نشوند یا زاویه۹۰ درجه خود را از دست ندهد یک تکه ورق را به اصطلاح لقمه یا نبشی را با پرچ به لب برگشتی از داخل پرچ می کنیم تا دیگر از هم باز نشوند در این حالت لب برگشتی ما می تواند وزن باکس را روی نما تحمل کند و باکس خم نمی شود و ۹۰ درجه بهم نمی خورد و باکس ها در کنار هم روی نما درز های یک اندازه دارد.

نبشی زدن : در این زمان موقع زدن نبشی به باکس است اول یک جسم تیز را به لبه گروو می کشیم تا لیبل ورق پاره شود و لیبل لب برگشتی را کامل می کنیم چون موقع آب بندی و کندن روکش باکس ها با مشکل برخورد نکنیم بعد جای نبشی ها را مشخص می کنیم توری که وقتی باکس ها کنار هم رو نما قرار گرفت نبشی رو نبشی نیاید برای این کار بیشتر از دو تسمه کامپوزیتی کوچک و بزرگ استفاده می کنیم که به صورت ضرب دری جای اینها تعویض می شود تا نبشی به صورت دقیق اجرا شود برای اتصال نبشی به باکس از پرچ استفاده می کنیم و برای اتصال یک پرچ هم کافیست ، برای باکس از چهار نبشی استفاده باید کرد تا درست نصب شود ولی زمانی که طول باکس به ۱۴۰ برسد از شش نبشی برای اتصال استفاده می کنیم و نصبت به سایز باکس تعداد نبشی را بالاتر می بریم.

در بعضی مواقع که ورق کامپوزیت کیفیت مناسب را نداشته باشد یا ارتفاع باکس ها به ۱۶۰ میرسد بعد نصب یا با گذشت یک فصل باکس از وسط تاب بر می دارد که برای حل این مشگل از این روش می توان استفاده کرد که روش استیفنر نام دارد که در این روش در پشت باکس به شکل به اضافه دو قوطی یا نبشی کلفت آلومینیومی هم اندازه داخل لب برگشتی می گذاریم که سر این دو را بریده و خم می کنیم و آن را به گروو پرچ می کنیم و از وسط هم به هم وصل می کنیم تا شکل به اضافه درست شود در این صورت استحکام باکس بسیار بالا می رود به روشی دیگر هم می شود اجرا کرد به این صورت که از چسب نواری دو طرفه استفاده می کنیم و آلومینیوم ها را روی آن می چسبانیم با ضربات چکش.

در بعضی مواقع که عرض یا طول ورق برای باکس کافی نیست یک باکس دیگر میسازیم و دو گروو را به یک دیگر به فاصله ۵س پرچ می زنیم در این حالت باکس ها تحمل وزن همدیگر را دارند و درز مابین هم فقط ۱م است که این سبک را کیلیپس می گویم که این روش بیشتر برای باکس های بزرگ و چند تکه اجرا می شود.

نصب : برای نصب باکس روی نما نبشی را به آهن پیچ می کنیم همیشه باید برای نصب باکس اول خیلی دقت کرد چون بقیه باکس ها طبق باکس اول نصب می شوند پس باید کاملا تراز و صاف باشد.

وقتی باکس به صورت افوقی می خواهد نصب شود اول با شیلنگ تراز اندازه را در دو طرف ساختمان مشخص می کنیم بعد با ریسمان می کشیم که ترجیحا ریسمان مفتولی بهتر است چون تاب دار و پاره نمی شود و در این موقع باکس اول را نصب می کنیم طبق ریسمان که لبه باکس با ریسمان مطابقت کند و در این حال باکس باید کاملا تراز و گونیا باشد که وقتی باکس بعدی کنار آن قرار گرفت کاملا موازی ریسمان و صاف تا آخر حرکت کند باید بین باکس ها فاصله باشد برای اجرای این فاصله با قرار دادن یک شابلون طبق اندازه جونته ما بین دو باکس در می آوریم مثلا فاصله دو باکس از هم ۱س می باشد و دو تکه نئوپان به ضخامت ۱س انتخاب می کنیم و پایین و بالای جونته می گزاریم و اول پیچ بالای درون جونته را می بندیم و بعد از تنظیم کامل پیچ پایین را می بندیم بعد پیچهای طرف دیگر باکس را می بندیم .

در زمانی که دو و چهار باکس روی هم نصب می شود این باکس ها در وسط یک چهار راه را تشکیل میدهد و در این زمان برای درست کردن این چهار راه در باکس بالایی یک صلیب می سازیم و وسط چهار راه می گذاریم تا باکس حالت گونیا خود را از دست ندهد و حال باکس های عمودی را نصب می کنیم این بار از آخرین دهنه شروع می کنیم و جایی را که باکس نصب می شود را مشخص می کنیم و باکس را نصب می کنیم بعد ریسمان تراز را می اندازیم و پایین هر جا که ثابت شد ریسمان را می بندیم و باکس پایین را نصب می کنیم در این حالت باکس ها طبق این اندازه در یک راستا موازی هم بالا می رود.

زیر سازی آلومینیومی: باید توجه داشت که در بعضی موارد باکس به علت خرابی زیر سازی روی پروفیل نمی آید و نمی شود نبشی را به جایی پیچ کرد در این حالت با نبشی زیر سازی می کنیم به این صورت که نبشی را اول سوراخ می کنیم بعد با پروفیل لب به لب می کنیم بعد با خود کار علامت می زنیم و سوراخ می کنیم و پیچ یا پرچ می زنیم در غیر این صورت به دست آسیب می رسد بعد نبشی باکس را روی آن پیچ می کنیم بعد از اتمام نصب در صورت لوزیم جو نتها را رگلاژ میکنیم.

آب بندی : در این موقع نما را با چسب سیلیکون آب بندی می کنیم اولین کاری که باید کرد پاک کردن درون درزها از گرد و خاک است چون چسب سیلیکون به جسمی که گردو خاک داشته باشد نمی چسبد و بعد لاستیکی را که تعبیه شده درون درزهای پرز چسب می کنیم باید توجه داشت برای پر کردن درزها از قبیل لاستیک فوم و تسمه کامپوزیتی باید درون جونته ها را کاملا پر از چسب کنیم تا این اجسام بخاطر آفتاب سرما و گرما از درزها جدا نشوند. ولی بهترین حالت برای آب بندی گوزاشتن فوم درون درز و پر کردن چسب سیلیکون می باشد به صورت لب به لب و این تنها روش آب بندی صد در صد می باشد ، تمام چسب های سفید در مجاورت آفتاب رنگ سفید خود را از دست می دهند و به رنگ نارجی روشن تبدیل می شوند روش این آب بندی به این صورت است که اول داخل درز را چسب می زنیم بعد فوم را با فشار درون آن می کنیم بعد چسب مشگی را کامل روی آن می ریزیم و با کاردک یا با انگشت توری بر روی درز می کشیم که چسب کاملا لب به لب باکس و صاف باشد باید توجه داشت که یک بار باید به چسب حالت داد چون بار دوم چسب صاف حالت نمی گیرد بعد از اتمام کار سریع لیبل گوشه های باکس را می کنیم تا چسبی که به اطراف مالیده شده برداشته شود و درز پر از چسب ما کاملا صاف و یک دست می شود و اگر زمانی لیبل کنده شده بود باید لب به لب جونته را با چسب کاغذی پوشاند تا چسپ روی آن بریزد و آن را به کنیم در غیر این صورت با مشکل رو به رو می شویم.

بستن منو
Call Now Buttonتماس بگیرید