جهت مشاوره و بازدید از پروژه توسط مهندسین آلفا با ما تماس حاصل فرمایید

۰۹۱۲۲۶۸۲۹۳۳ ۰۲۱۸۸۵۵۲۰۵۱

مراحل نصب روش کیل :

 1. تهیه نقشه شاپ بر اساس وضعیت موجود نمای ساختمان.
 2. در صورت لزوم اجرای زیرسازی فولادی (قوطی کشی فولادی) جهت برطرف نمودن بی نظمی های ابعادی ساختمان.
 3. بر اساس طرح به دست آمده، براکت‌ها به دیوار پشتیبان یا زیرسازی فولادی متصل می‌شوند.
 4. سوراخ های پشت سرامیک با استفاده از دستگاه و مته مخصوص ایجاد می شود.
 5. بست (کلیپس) در داخل سوراخ های خزانه دار قرار گرفته و در جای خود محکم می شود.
 6. پس از آن پروفیل های‌ قائم بر روی براکت‌ها به صورت شاغولی نصب می‌شوند.
 7. در صورت لزوم در این مرحله پوشش عایق به وسیله بست‌های مناسب به دیوار پشتیبان متصل می‌شود.
 8. پروفیل های افقی (رانرهای افقی) نیز بر روی پروفیل های قائم نصب می شوند.
 9. پس از برپا کردن پروفیل های‌ قائم، بست‌های اصلی به پروفیل متصل می‌شوند.
 10. در این مرحله فاصله‌دهنده بر روی گیره‌ها متصل شده و به وسیله بست‌های گیره در محل خود قفل می‌شوند.
 11. نما به وسیله تکرار این فرآیند ساخته می‌شود
بستن منو