آدرس

تهران ، خیابان وزرا  خیابان ۱۲/۲ پلاک ۸ واحد ۳

تلفن های تماس :

۰۹۱۲۲۶۸۲۹۳۳  –  ۰۲۱۸۸۵۵۲۰۵۱  –  ۰۲۱۸۸۱۰۶۹۲۰

کرج ،عظیمیه ، ۴۵ متری کاج

تلفن های تماس :

۰۲۶۳۲۵۳۸۴۳۵