• قیمت نمای خشک سرامیک پرسلانی که یکی از جدید ترین نماهای ساختمان و مجتمع های تجاری می باشد به موارد و آیتم های زیادی از جمله روش اجراء نوع سرامیک بستگی دارد.
  • تهیه آهن آلات و زیرسازی  و اجرای نصب زیرسازی فلزی هر متر مربع حدود 70.000 تومان
  • تهیه رانرهای تک و دوطرفه آلومینیومی رنگ شده وکلیپس استیل همرنگ سرامیک به همراه فنرها ولاستیک، واشروپیچ ومهره های مخصوص وهمچنین براکت های مورد نیازبه صورت کامل برای اجرای سیستم نمایان حدودا هر متر مربع 130.000 تومان
  • نصب سرامیک خشک پرسلانی به ابعاد ۶۰*۱۲۰ ، برش،مونتاژ ونصب بصورت نمایان ، مراحل ازصفرتاصد سرامیک ۶۰*۱۲۰ حدودا هر متر مربع 140.000 تومان
  • سرامیک ۶۰*۱۲۰ ( قیمت متوسط) حدودا هر متر مربع 100.000 تومان